Tag - Ô Nhiễm Tiếng Ồn

anh-huong-o-nhiem-tieng-on-cho-tre-nho

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ NHỎ

Tại Tây Ban Nha, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ nhỏ ở những thành phố lớn hoặc khu công nghiệp chịu ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn sẽ phát triển chậm hơn, khả năng ghi nhớ kém hơn trẻ em lớn lên từ nông thôn. Ảnh Hưởng Ô Nhiễm Tiếng Ồn Với Trẻ Nhỏ Tác hại của tiếng ồn thuộc thuộc vào tần số, cường độ và vòng lặp của âm thanh Trên tạp chí Child Development, nhóm nghiên [...]

Xem thêm...