EBLOCK có thợ thi công không?

EBLOCK hiện nay không có đội thi công trực tiếp tại công trình. Tuy nhiên, với đầy đủ tài liệu hướng dẫn cũng như đặc tính dễ thi công của gạch AAC EBLOCK, hầu hết các công ty, đội thầu xây dựng đều có thể thi công và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ tường gạch AAC này.

Nếu đây là lần đầu đội ngũ thi công của quý khách sử dụng gạch EBLOCK, công ty hoặc đại lý ủy quyền của EBLOCK sẽ hỗ trợ giám sát và hướng dẫn làm mẫu trực tiếp ngay tại công trình để đảm bảo chất lượng cho công trình của quý khách.