Product Tag - vữa xây eblock

 • Vữa Xây Mạch Mỏng EBLOCK EBT-104

  • Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất: 1.25 mm
  • Độ lưu động: 190-220 mm
  • Thời gian bắt đầu đông kết: > 200 phút
  • Thời gian điều chỉnh cho phép: > 10 phút
  • TCVN 9028:2011
  110,000