Tường gạch AAC EBLOCK có khả năng chống cháy như thế nào?

Tường ngăn xây bằng gạch bê tông nhẹ AAC EBLOCK có thể chịu đựng đến 1200°C của những đám cháy thông thường và không thay đổi kết cấu khi bị phun nước lạnh đột ngột. Kết quả thử nghiệm cho thấy, bức tường xây bằng gạch bê tông nhẹ EBLOCK đảm bảo an toàn tối thiểu là 4 tiếng trong đám cháy, hơn gấp đôi so với gạch đỏ truyền thống. Đặc biệt, khi cháy không gây ra khói hay các khí độc gây nguy hiểm.