Gạch AAC EBLOCK có phải là vật liệu “Xanh”?

Gạch EBLOCK sản xuất theo công nghệ khí chưng áp được Hiệp Hội Công Trình Xanh – Green Building Council của thế giới công nhận vì đặc tính tiêu thụ ít năng lượng cả trong quá trình sản xuất và sử dụng. Ngoài ra, gạch AAC EBLOCK sử dụng các nguyên liệu không độc hại, không gây ra việc mất đất canh tác và quá trình sản xuất khép kín không ô nhiễm môi trường như các loại gạch nung nên được Chính Phủ khuyến khích sử dụng thay thế các vật liệu gạch đất nung có hại đến môi trường.

Θ Bạn có biết: Tính riêng ở Việt Nam, gạch đất sét nung hàng năm tiêu tốn 50 – 70 triệu m³ đất, tương đương với khoảng 3.000 ha đất nông nghiệp, tiêu thụ hết 6 tỷ tấn than nung và thải ra môi trường khoảng 23 tỷ tấn CO2.