Gạch AAC EBLOCK nhẹ như thế nào?

Với khối lượng thể tích khô chỉ 460-700 kg/m³, gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK nhẹ hơn từ 1/2 đến 1/3 so với gạch đất nung truyền thống và chỉ bằng ¼ trọng lượng gạch bê tông thường. Nguyên nhân chính là do kết cấu bọt khí chiếm đến 80% toàn bộ cấu tạo bên trong viên gạch.

Đây là đặc tính nổi trội giúp tiết kiệm lượng vật liệu làm khung, móng cọc, cũng như giúp vận chuyển, thi công dễ dàng.