Product Tag - lanh to eblock

  • Lanh Tô EBLOCK

    • Cường độ chịu nén tối thiểu: 3 MPa
    • Cường độ uốn: Min 1.25 Mpa
    Liên hệ báo giá