Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Thông tin

Thông tin:

Bệnh Viện Nguyễn Trãi Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức vốn đầu tư: 285.824.798.000đQuy mô 700 giường.

Quy mô dự án:

Loại dự án: Dự án nhóm B; Loại công trình: Công trình y tế; Công trình cấp II; Diện tích khu đất xây dựng công trình: 20.484,7m2; Diện tích chiếm đất: 1.748,0m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 17.537,7m2 (bao gồm tầng hầm)

Mô tả

Chủ đầu tư: BV Nguyễn Trãi
Nhà thầu: Phú Thiên Nam
Năm thi công: 2018
Địa điểm: Q.5, Tp. HCM
Khối lượng: 18.000 m3